Todas as mensagens

Q: tem previsão para reposição do estoque?

perguntado por gamaliel_silva sobre 2021-11-15 04:50:08

HPCUONGHP tôi chưa có dự kiến vì ban đầu tôi định mua làm trang sức để đeo thôi..nhưng có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến

2022-02-17 08:03:03 Útil (0)
Enviar
respostas (2)

Q: what is the size to see if i can use as a hand carry luggage in plane

perguntado por BG803431024 sobre 2020-07-12 10:13:44

HPCUONGHP In my opinion, you can use it as hand luggage on the plane because the bag is compact and can be carried or worn on the shoulder..

2022-02-17 08:00:12 Útil (0)
Enviar
respostas (2)

Q: PU or real goat leather?

perguntado por BG018144940 sobre 2020-10-18 01:45:02

HPCUONGHP theo tôi biết đây chỉ là PU chứ không phải da thật

2022-02-17 07:52:52 Útil (0)
Enviar
respostas (2)

Q: what # is the silver gray cross?

perguntado por nonni sobre 2019-10-20 08:23:49

HPCUONGHP this is the cross's Jesus

2021-11-10 05:17:24 Útil (0)
Enviar
respostas (1)

Q: I want the steel one. how do I choose?

perguntado por nonni sobre 2019-10-11 01:08:47

HPCUONGHP yes... if you want it...

2021-11-10 05:01:58 Útil (0)
Enviar
respostas (1)

Q: whats the meaning of anti uv driving

perguntado por bemsiri sobre 2018-09-20 08:19:33

BG103813433 ok...very good

2021-10-26 05:19:31 Útil (0)
Enviar
respostas (4)